Hộp cơm 1 tầng chia ngăn 850ml

SKU:SP004465
130,000₫
MÀU:

Mô tả

 Hộp cơm 1 tầng chia ngăn 850ml
 Hộp cơm 1 tầng chia ngăn 850ml
 Hộp cơm 1 tầng chia ngăn 850ml
 Hộp cơm 1 tầng chia ngăn 850ml
 Hộp cơm 1 tầng chia ngăn 850ml
 Hộp cơm 1 tầng chia ngăn 850ml
 Hộp cơm 1 tầng chia ngăn 850ml
 Hộp cơm 1 tầng chia ngăn 850ml
Facebook Instagram Top