Ô dù

 Ô vịt đi học  Ô vịt đi học
 Ô cô gái dâu  Ô cô gái dâu
Hết hàng
 Ô tự động thỏ tím  Ô tự động thỏ tím
Hết hàng
 Ô cầu vồng - Tự động  Ô cầu vồng - Tự động
Hết hàng
 Ô tự động Cây & mây  Ô tự động Cây & mây
Hết hàng
 Ô tự động kẻ sọc  Ô tự động kẻ sọc