Set giấy gói RosyPosy 6 tờ 50x70cm

SKU:SP019994
50,000₫
MÀU:

Mô tả

Set giấy gói chính hãng RosyPosy nét nèn nẹt 🤤

Set 6 tờ 50x70cm cưng xỉu gói gì cũng yêu: bọc vở, gói quà, dán góc nhỏ decor... nói chung là lung linh mặc dầu tay kẻ design nạ 😘😘😘

🌼 50,000đ set quý zị nha!!!

________ C i U C i U ________

#giftwrapping

 Set giấy gói RosyPosy 6 tờ 50x70cm
 Set giấy gói RosyPosy 6 tờ 50x70cm
 Set giấy gói RosyPosy 6 tờ 50x70cm
 Set giấy gói RosyPosy 6 tờ 50x70cm
 Set giấy gói RosyPosy 6 tờ 50x70cm
 Set giấy gói RosyPosy 6 tờ 50x70cm
 Set giấy gói RosyPosy 6 tờ 50x70cm
 Set giấy gói RosyPosy 6 tờ 50x70cm
 Set giấy gói RosyPosy 6 tờ 50x70cm
 Set giấy gói RosyPosy 6 tờ 50x70cm
Facebook Instagram Top