Ống tiết kiệm gà béo 16cm

SKU:SP019953
270,000₫
MÀU:

Mô tả

 Ống tiết kiệm gà béo 16cm
 Ống tiết kiệm gà béo 16cm
 Ống tiết kiệm gà béo 16cm
 Ống tiết kiệm gà béo 16cm
 Ống tiết kiệm gà béo 16cm
 Ống tiết kiệm gà béo 16cm
 Ống tiết kiệm gà béo 16cm
 Ống tiết kiệm gà béo 16cm
 Ống tiết kiệm gà béo 16cm
 Ống tiết kiệm gà béo 16cm
Facebook Instagram Top