Hộp cơm tròn 2 tầng 1600ml

SKU:SP019207
180,000₫
MÀU:

Mô tả

 Hộp cơm tròn 2 tầng 1600ml
 Hộp cơm tròn 2 tầng 1600ml
 Hộp cơm tròn 2 tầng 1600ml
 Hộp cơm tròn 2 tầng 1600ml
 Hộp cơm tròn 2 tầng 1600ml
 Hộp cơm tròn 2 tầng 1600ml
 Hộp cơm tròn 2 tầng 1600ml
 Hộp cơm tròn 2 tầng 1600ml
 Hộp cơm tròn 2 tầng 1600ml
 Hộp cơm tròn 2 tầng 1600ml
Facebook Instagram Top