Bờm/Băng đô

 Băng đô tai mèo Băng đô tai mèo
 Bờm pha lê to nhỏ Bờm pha lê to nhỏ
 Bờm vải vintage Bờm vải vintage
 Bờm hoa đá to Bờm hoa đá to
 Bờm pha lê xoắn Bờm pha lê xoắn
 Bờm kẻ caro Bờm kẻ caro
 Bờm da dày Bờm da dày

Bờm da dày

35,000₫

Hết hàng
 Bờm ngọc trai mảnh Bờm ngọc trai mảnh
Hết hàng
 Bờm sừng hươu cao cổ Bờm sừng hươu cao cổ
Hết hàng
 Bờm kép nơ voan mix dải ngọc Bờm kép nơ voan mix dải ngọc
Hết hàng
 Bờm ngọc đá đế hoa Bờm ngọc đá đế hoa
Hết hàng
 Bờm dải ngọc trai to Bờm dải ngọc trai to
Hết hàng
 Bờm dải ngọc nhí Bờm dải ngọc nhí
Hết hàng
 Bờm vải nơ to bóng Bờm vải nơ to bóng
Hết hàng
 Bờm ngọc trai trắng đen Bờm ngọc trai trắng đen